Praktijkkring Nutriënten en Eiwit

In de Praktijkkring Nutriënten en Eiwit werken 10 melkveehouders uit de Alblasserwaard aan het verbeteren van hun eiwitbenutting op basis van de analyse van hun bedrijven uit de KringloopWijzer.

Wat is er voor nodig om optimaal te voorzien in eigen (bedrijfsmatige) eiwitbehoefte? Het gaat niet alleen om meer eiwit van eigen land uit gras en mais, maar ook over het telen van voer met andere gewassen.

nutrienten

Praktijk

Deelnemers rekenen hun eigen bemesting- en voerplan door op basis van monsters. Ook maken zij elk voor hun eigen bedrijf een verbeterplan op basis van de kringloopwijzer. Begeleiding gebeurt door PPP-Agro Advies. In de bijeenkomsten worden kennis gepresenteerd, resultaten besproken en ervaringen uitgewisseld.  Er wordt vooral gefocust op ‘melk uit eigen voer’ en ‘eiwit van eigen land’. Hierbij speelt het grasland een grote rol. Het optimaliseren van de eiwitbenutting heeft tot doel om de aanvoer van eiwitten uit andere regio’s of het buitenland in de vorm van krachtvoer zo veel mogelijk te beperken en op deze manier kringlopen te sluiten.