Pilotboeren

Vruchtbare-Kringloop-Zuidholland-V5-01-lr

Bekijk het laatste nieuws:

>> www.ltonoord.nl

Pilotboeren brengen een vruchtbare kringloop in beweging

Zonder boeren en praktijkexperimenten geen voedingsbodem voor ontwikkeling van maatregelen en het delen van kennis.

Daarom werken we in Vruchtbare Kringloop Zuid Holland samen met melkveehouders, tuinders en akkerbouwers.

Om kennis te ontwikkelen voor hun sector en deze ook te toetsen en toepasbaar te maken op hun bedrijf. Maar ook om uitwisseling van ervaring en kennis te stimuleren. In de praktijkkringen werken we samen aan nieuwe manieren om bodemgezondheid te verbeteren en nutriënten optimaal te benutten. En ontdekken we kansen voor meer biodiversiteit op het eigen bedrijf.

Vruchtbare Kringloop Zuid Holland: een experimenteer- en leertuin voor agrariërs die vooruit kijken!