Nutriënten

Optimale benutting

Vanuit de kringlooplandbouwgedachte streven we naar het sluiten van nutrientenkringlopen en naar betere eiwitbenutting.

We doen onderzoek naar samenwerking tussen sectoren, nutriëntenbalansen in de bodem (gezonde bodem = gezonde teelt), eiwit van eigen land, inzet van drones om het juiste maaitijdstip te bepalen en naar de het gebruik van digestaat om kringlopen verder te sluiten. In de praktijkkring brengt een groep boeren dit in de praktijk door te werken aan verbetering van hun eiwitbenutting. In de online kringloopcoachcursus gaan we met elkaar in gesprek over kringlooplandbouw: hoe ziet dit er in de praktijk uit? Betere eiwitbenutting en verminderen van nutriëntenverliezen dragen bij aan een gezonde bodem en bodemvruchtbaarheid. En is ook nog eens economisch interessant.

nutrienten