Nauwkeurig met Nutriënten

Meer weten over de kringloop-experimenten met nutriënten?

Bekijk hier het filmpje waarin projectleider Inge van Paassen uitleg geeft. Lees ook de updates over dit onderwerp op de projectpagina van LTO Noord Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

Optimale benutting

Vanuit de kringlooplandbouwgedachte streven we naar het sluiten van nutrientenkringlopen en naar betere eiwitbenutting.

We doen onderzoek naar samenwerking tussen sectoren, nutriëntenbalansen in de bodem (gezonde bodem = gezonde teelt), eiwit van eigen land, inzet van drones om het juiste maaitijdstip te bepalen en naar de het gebruik van digestaat om kringlopen verder te sluiten. In de praktijkkring brengt een groep boeren dit in de praktijk door te werken aan verbetering van hun eiwitbenutting. In de online kringloopcoachcursus gaan we met elkaar in gesprek over kringlooplandbouw: hoe ziet dit er in de praktijk uit? Betere eiwitbenutting en verminderen van nutriëntenverliezen dragen bij aan een gezonde bodem en bodemvruchtbaarheid. En is ook nog eens economisch interessant.

KringloopTIP

Elke twee weken publiceert het project 'Mijn KringloopWijzer' een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk. Een mooi voorbeeld is het artikel over het verlagen van broeikasemissies op een bedrijf met veengrond.