Samenwerking Sectoren

Veehouders leveren met hun mest een belangrijke input voor akkerbouwers en tuinders. In ruil daarvoor kunnen akkerbouwers een belangrijke input leveren aan veehouders in de vorm van veevoer. In VKZH verkennen we de mogelijkheden om elkaar van benodigde grondstoffen te voorzien in plaats van deze in te voeren of af te voeren.

Dit project is een verkenning van de huidige stand van zaken op provinciaal niveau. Hoeveel mest wordt er geproduceerd en waar gaat deze mest naar toe? Levert de Zuid-Hollandse veehouderij in theorie genoeg nutriënten om de akkerbouw te kunnen voorzien van voldoende input en vindt deze uitwisseling ook daadwerkelijk plaats? Hoeveel veevoer wordt er geproduceerd in de provincie en is dit voldoende om de Zuid-Hollandse veestapel te voeden? Wat zijn de belemmeringen?

Dit kunnen wet- en regelgeving, economische of agronomische barrières zijn, maar ook sociale factoren, zoals vertrouwen en visie op ondernemerschap.

Om uitwisseling van nutriënten tussen akkerbouwers en tuinders en veehouders te stimuleren, krijgt een groep ondernemers advies over de potentiele kosten en baten van samenwerking, zowel op economisch gebied, maar ook op het niveau van mineralen. Het doel is om samenwerking op deze manier te faciliteren en stimuleren.

>> zie Kringloopbedrijf van de Toekomst

Lees verder