Praktijkkring Bodem als ecosysteemdienstversterker

In de praktijkkring Bodem als ecosysteemdienstversterker werken 26 agrariƫrs uit de hele sector samen om praktische handvatten voor natuurlijk bodembeheer, een gezondere teelt en versterkte ecosysteemdiensten te ontwikkelen.

Denk daarbij aan versterkte bodemvruchtbaarheid, biodiversiteitsherstel, droogte/waterresistentie, CO2-opslag, voorkomen en verminderen uitspoeling en oppervlaktewaterkwaliteit. In de praktijkkring krijgen deelnemers persoonlijke begeleiding en leren ze van elkaar in studiegroep bijeenkomsten.

In de praktijkkring ontdekken deelnemers een nieuwe manier van denken over bodembehandeling en bedrijfsvoering. En krijgen direct toepasbare kennis, advies en technieken om dit in de praktijk op hun bedrijf toe te passen.