Onderzoek Kringloopbedrijf van de Toekomst

Hoe kunnen verschillende bedrijven met elkaar samenwerken en elk een zo laag mogelijke carbon en stikstof footprint realiseren?

Studenten van de HAS Den Bosch onderzoeken bij 3 bedrijven op Goeree-Overflakkee hoe optimalisering van kringlooplandbouw in de praktijk werkt. Dit doen ze door per bedrijf de huidige carbon foodprint en kostprijs per kilogram product te bepalen, verbeteringen ten aanzien van een lagere foodprint door te voeren en een herberekening van de foodprint en kostprijs uit te voeren.

Op basis van het definitieve ontwerp zal LTO Noord, in samenwerking met de drie ondernemers en lokale overheid een bijeenkomst/sessie organiseren waar de studenten de studie mogen presenteren/pitchen. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een definitief investeringsplan en fysieke locatie.