Onderzoek Gezonde Bodem = Gezonde Teelt

Een bodemoptimalisatietraject met 26 agrarische ondernemers in de Zuid-Hollandse delta, rondom Rotterdam. In dit samenwerkingsverband van o.a. akkerbouwers, tuinders, fruittelers, melkveehouders en een herenboer testen we verschillende innovatieve technologieën om een beter beeld te krijgen van de complexe relatie tussen een gezonde bodem en een gezonde plant.

Relatie bodem-plant

Het project is bedoeld om aan de hand van de uitkomsten een totaalbeeld te krijgen van de plant, in relatie met de bodem waar deze in groeit. Dat zou het mogelijk moeten maken precieze bemesting toe te passen, waardoor de plant optimaal kan groeien en de bodem precies krijgt wat deze nodig heeft. Hierdoor worden kringlopen beter gesloten, biodiversiteit hersteld, bodemstructuur verbeterd (wat leidt tot o.a. betere water/droogte resistentie), CO2 opgeslagen en wordt de agrarische ondernemer in staat gesteld om de bodem op een volledige, natuurlijke manier te beheren.

De vijf verschillende technieken die gecombineerd worden in dit project zijn:

  1. de plantsapmeting (mineralen en sporenelementen in plantsap)
  2. de bodemprofielanalyse (wortelontwikkeling)
  3. de bodembalansanalyse (verhouding aan bodemmineralen en sporenelementen)
  4. de bioscan (de aanwezige microbiologie in de bodem)
  5. de Vanhoof test (bodemmilieu, vertering organische stof en rhizosfeer activiteit)

Lees meer: