Bodemleven & reststromen

Bokashi (gefermenteerd organisch materiaal) wordt gezien als een kansrijke bodemverbeteraar en past in de kringloopgedachte. Eerdere studies e n experimenten laten zien dat het van belang is welk organisch restmateriaal is gebruikt voor het maken van bokashi en op weke ondergrond het wordt toegepast. Met een goede samenwerking tussen veehouderij, akkerbouw en tuinders én voldoende kennis over de kansen en kritische succesfactoren zou bokashi weleens een grote bijdrage aan de vruchtbare kringloop kunnen leveren.

Experimentopzet

In het project onderzoeken we de meerwaarde van bokashi (uit gebieden die door het lokale waterschap onderhouden worden) ten behoeve van de tuinbouw en fruitteelt. We willen bokashi evalueren als stikstofbron ten behoeve van de perenteelt. De meest gebruikte organische mest in de perenteelt is champignonmest. Het is daarom logisch dat deze meststof als referentie in het experiment wordt gebruikt. Deze meststoffen worden afgezet tegen het gebruik van kunstmest. Voordat de bemesting wordt aangebracht worden er eerst monsters genomen op bodemleven en beschikbare stikstof.

Gedurende het experiment wordt het bodemleven in kaart gebracht.