Bodem

Bodem in de hoofdrol

De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Daarom is het van groot belang dat we onze Zuid-Hollandse bodems goed beheren en gezond houden.

In het project werken we zowel aan onderzoek als aan toepassing van kennis in de praktijk. Want dit is waar het verschil gemaakt gaat worden: op jouw boerderij. Daarom doen wij onderzoek naar het gebruik van reststromen, het doorzaaien van kruiden, mais en voedererwten, de inzet van digestaat, het toepassen van natuurlijke mineralen. Vervolgens gaan we in de praktijk aan de slag met adviezen op bedrijfsniveau om te werken aan een gezonde bodem (Bodem als ecosysteemversterker). Ook delen we bestaande kennis en gaan we met elkaar in gesprek in de masterclass.In de vruchtbare kringloop is een hoofdrol weggelegd voor de bodem: wat we erin stoppen komt er ook weer uit, positief of negatief. Hoe beter we de bodem in beeld hebben, hoe beter we ‘m gezond kunnen krijgen en houden. En daar heeft iedereen (mens, dier, plant) wat aan.

grondbewerking