Praktijkkring Biodiversiteit

In de Praktijkkring Biodiversiteit werken 11 melkveehouders aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijven. Wat is mogelijk, in weke vorm en omvang en wat past bij hen? Welke stappen zijn nodig in hun bedrijfsvoering om biodiversiteit een logisch en haalbaar onderdeel hun melkveebedrijf te maken. Daarvoor experimenteren ze op hun eigen bedrijf, kijken bij elkaar en delen kennis en ervaring.

Praktijk

Alle deelnemers experimenteren met de doorzaai van kruiden in hun grasland. Daarvoor krijgen ze persoonlijk advies. En werken ze zelf het financiële plaatje uit. Dat gaat om hele concrete zaken, zoals de kunstmestkosten. Omdat kruiden door een diepere beworteling beter bij voedingsstoffen en mineralen uit de bodem kunnen, zijn ze minder afhankelijk van wat ze daarnaast krijgen aangereikt (bijv. kunstmest). Dergelijke kostenplaatjes kunnen helpen bij de afweging om met kruiden aan de slag te gaan. Begeleiding gebeurt door PPP Agro Advies. In de bijeenkomsten van de praktijkkring wisselen ze ervaringen uit en nodigen ze sprekers uit om zich verder te verdiepen in kruidenrijk grasland.