Niet-kerende grondbewerking (NKG)

Niet-kerende grondbewerking is een oppervlakkige manier van grondbewerking die bijdraagt aan een betere ontwikkeling van het bodemleven, een betere bodemstructuur en een betere waterinfiltratie. Bij NKG wordt de bodem niet dieper dan 12 centimeter bewerkt. Op die manier worden gewasresten dus alleen oppervlakkig gemend met de bodem. Dat klinkt goed, maar hoe werkt het in de praktijk en is het voldoende om de gewassen te telen die je wilt?

In dit project onderzoeken we bij verschillende melkveehouders de werkwijze en effecten van NGK op het telen van mais.

grondbewerking