Bijdragen aan Biodiversiteit

Video: aan de slag met biodiversiteit

Meer weten over hoe we binnen de Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland met biodiversiteit aan de slag gaan? Bekijk het filmpje.

Biodiversiteit op het eigen bedrijf

Wat moet er gebeuren om meer soorten vogels, insecten en gezonder bodemleven op het eigen bedrijf te realiseren? Dat betekent kritisch kijken naar de huidige stand van zaken en naar de veranderingen die nodig én haalbaar zijn.

We zien onder andere potentie in niet-kerende grondbewerking en doen onderzoek naar het doorzaaien van mais, kruiden en voedererwten. In de praktijkkring werkt een groep melkveehouders aan kruidenrijk grasland om zo de biodiversiteit op hun bedrijven te stimuleren. Met het uitwerken van de biodiversiteitsmonitor werken we aan een systeem waardoor boeren beloond worden voor hun inspanningen voor biodiversiteit.

KringloopTIP

Elke twee weken publiceert het project 'Mijn KringloopWijzer' een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk. Een mooi voorbeeld is het artikel over het verlagen van broeikasemissies op een bedrijf met veengrond.