Optimale-grondwaterstanden

Optimale grondwaterstanden (groen circkel grasland, bruin akkerbouw)