Beter met Bodem

Video: aan de slag met de bodem

Meer weten over hoe we binnen de Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland met de bodem aan de slag gaan? Bekijk het filmpje.

Bodem in de hoofdrol

De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Daarom is het van groot belang dat we onze Zuid-Hollandse bodems goed beheren en gezond houden.

In het project werken we zowel aan onderzoek als aan toepassing van kennis in de praktijk. Want dit is waar het verschil gemaakt gaat worden: op jouw boerderij. Daarom doen wij onderzoek naar het gebruik van reststromen, het doorzaaien van kruiden, mais en voedererwten, de inzet van digestaat, het toepassen van natuurlijke mineralen. Vervolgens gaan we in de praktijk aan de slag met adviezen op bedrijfsniveau om te werken aan een gezonde bodem (Bodem als ecosysteemversterker). Ook delen we bestaande kennis en gaan we met elkaar in gesprek in de masterclass.In de vruchtbare kringloop is een hoofdrol weggelegd voor de bodem: wat we erin stoppen komt er ook weer uit, positief of negatief. Hoe beter we de bodem in beeld hebben, hoe beter we ‘m gezond kunnen krijgen en houden. En daar heeft iedereen (mens, dier, plant) wat aan.

10 maatregelen voor een optimale bodemstructuur

We zitten volop in het teelt- en oogstseizoen. Door de vele bewerkingen die we uitvoeren om voedsel te produceren, komt de structuur van de bodem letterlijk onder hoge druk te staan. Daarom is het van groot belang om voorzichtig om te gaan met onze bodemstructuur. Want het is makkelijker om een goede bodemstructuur te behouden, dan om de structuur achteraf te herstellen.

Je kunt een aantal praktische maatregelen treffen om de bodem minder zwaar te belasten. Naast bewust omgaan met de manier waarop het land bewerkt wordt, zijn er natuurlijke mechanismen die ons kunnen helpen om de bodemstructuur te verbeteren. Hieronder bespreken we 10 maatregelen die voor akkerbouwer, vollegrondgroentetelers en veehouders met grasland van belang kunnen zijn.

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte, onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw. In de zomer van 2021 verschijnen hierover 4 artikelen op de projectupdate van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland. Kijk op LTO Noord.

 

KringloopTIP

Elke twee weken publiceert het project 'Mijn KringloopWijzer' een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk. Een mooi voorbeeld is het artikel over het verlagen van broeikasemissies op een bedrijf met veengrond.