Beter met Bodem

Vruchtbare-Kringloop-Zuidholland-V5-01-lr

Bekijk het laatste nieuws:

>> www.ltonoord.nl

Projecten over bodem

>> Bodem

Video: Hoe werkt een profielspade

10 maatregelen voor een optimale bodemstructuur

We zitten volop in het teelt- en oogstseizoen. Door de vele bewerkingen die we uitvoeren om voedsel te produceren, komt de structuur van de bodem letterlijk onder hoge druk te staan. Daarom is het van groot belang om voorzichtig om te gaan met onze bodemstructuur. Want het is makkelijker om een goede bodemstructuur te behouden, dan om de structuur achteraf te herstellen.

Je kunt een aantal praktische maatregelen treffen om de bodem minder zwaar te belasten. Naast bewust omgaan met de manier waarop het land bewerkt wordt, zijn er natuurlijke mechanismen die ons kunnen helpen om de bodemstructuur te verbeteren. Hieronder bespreken we 10 maatregelen die voor akkerbouwer, vollegrondgroentetelers en veehouders met grasland van belang kunnen zijn.

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte, onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw. In de zomer van 2021 verschijnen hierover 4 artikelen op de projectupdate van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland. Kijk op LTO Noord.