Projecten

Toelichting

Praktijkkringen

Voor de kringloopthema’s Bodem, Nutriënten en Biodiversiteit zijn praktijkkringen opgezet. In elk van deze praktijkkringen werken agrariërs, partners uit de voedselketen en sectorspecialisten samen aan diverse vraagstukken rond het betreffende thema. Lees meer...

Koploper-projecten

Elke praktijkkring werkt aan zogenaamde koploperprojecten; innovatieve praktijksituaties. Lees meer...

Cross-overprojecten

In cross-overprojecten wordt ingezet op koppelkansen van verschillende projecten of duurzame innovaties. Lees meer...

Onderzoek en korte projecten

Daarnaast lopen er onderzoeken en korte projecten, ondersteunend aan de thema’s. Lees meer...