Gezonde voedingsbodem voor
agrarisch ondernemen met perspectief

In Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland werken verschillende agrarische sectoren samen om kringlopen te sluiten. Zo dragen ze positief bij aan klimaat, milieu en leefomgeving.

Bekijk de drie kringloopthema’s

KringloopTIP

Elke twee weken publiceert het project 'Mijn KringloopWijzer' een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk. Een mooi voorbeeld is het artikel over het verlagen van broeikasemissies op een bedrijf met veengrond.